מזל טוב לזיגמונד, בן 162.
 

פרויד, אבי הפסיכואנליזה, הוא למעשה גם אבי הביבליותרפיה.

הביבליותרפיה נשענת על התיאוריה הפסיכודינאמית שאותה ייסד זיגמונד פרויד, ולכן אפשר לראות אותה כבת של הפסיכואלניזה. אבל הקשר בין פרויד לביבליותרפיה הדוק יותר- פרויד עצמו השתמש במיתוסים- כלומר בטקסטים ספרותיים- כדי להבין דרכם את הנפש האנושית וכדי לרפא אותה, וזאת בגלל שכפי שאמר: ״בכל מקום אליו אני מגיע, אני מגלה שמשורר היה שם לפני״.

 

זיגמונד פרויד- בכל מקום אליו אני מגיע אני מגלה שמשורר היה שם לפני